• Utarbeidelse av verditakst før byggearbeider er ferdigstilt.
  • Det forutsettes at eiendommen utvikles og bebygges på grunnlag av tegninger og beskrivelse.
  • Benyttes hovedsakelig ved behov for byggelån.

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as