Byggoppfølging

  • Økonomisk oppfølging hvor forhåndstakst legges til grunn.
  • Det rapporteres om fremdrift og gjenstående kostnader
  • Det vil da sikres at bygget ferdigstilles innenfor kostnadsrammer/budsjett
  • Det rapporteres til byggherre, og eventuelt til bank i forbindelse med utbetaling av byggelån.

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as