Verditakst

  • Katalogisering av eiendomsopplysninger med bygninger.
  • Rapporten konkluderer med en markedsverdi
  • Benyttes ved salg, finansiering og skifte
  • Kan kombineres med bolgsalgsrapport


En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Taksering av fritidseiendommer / hytter
Taksering av fritidseiendommer / hytter utføres som verdi- og lånetakst

Tomtetakster
Boligtomter kan det også være aktuelt å taksere, og konkludere med en markedsverdi.


            

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as