Trykkteste

  • Trykktest av boligen for å avdekke om den er tettet i hht. forskift.
  • Metoden benytter en datastyrt vifte som via trykkmålere og luftmengdemåling angir om bygget er tilfredsstillende tett.
  • Særlig aktuelt ved overtagelse av ny bolig.
  • Tetthetssertifikat kan utarbeides.
  • Ved trykktest som dokumenterer dårlig tetthet, anbefales termografi for å avdekke hvor luftlekkasjene er.

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as