Termografering

Termografering brukes for å avdekke luftlekkasjer og mangelfull isolering.
For Termografering av vanlige konstruksjoner som bl. a. yttervegger, takkonstruksjoner og lignende må følgende forutsetninger være oppfylt:

  • Temperaturfall gjennom konstruksjoner.
  • Trykkfall gjennom konstruksjonen.
  • Konstruksjonen må være utformet slik at luften som strømmer gjennom en flate varmes eller kjøles ned.

De fleste reklamasjoner i forbindelse med eierskifte baseres på utilstrekkelig utførelse av konstruksjoner på bad. Ved Termografering av overflater på våtrom kan man avdekke eventuelle fuktskader eller lekkasjer i konstruksjoner. En termografisk kontroll av alle konstruksjoner og våtrom i en bolig er meget nyttig i forbindelse med et kjøp eller salg, og er dessuten en rimelig garanti i forhold til de investeringer som gjøres.

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as