En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på eiendommen.

Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.

Taksering av fritidseiendommer / hytter utføres som verdi- og lånetakst

Tomtetakst
En tomtetakst kan være en enkel parsell eller et tomteområde for bolig, næring, fritidseiendom m.m.
Prisfastsettelse kan variere mye fra uregulerte råtomter eller områder, til ferdig opparbeidede tomter/tomteområder med vei, vann og kloakk frem til tomtegrense.

Skadetakst
Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden. Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.

Landbrukstakst
En landbrukstakst definerer fastsettelse av eiendommens salgsverdi ved fri omsetning, samt verdi ved belåning. Det tas alltid hensyn til en eventuell Odel på eiendommen.
Ved et salg av landbrukseiendommer vil de fleste være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for konsesjonspliktig landbrukseiendom.

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester
Truls Stokker
Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal Heggedal

Tlf: +47 910 06 543

Tømrermester Truls Stokker

Mester

Medlem av Norges Takseringsforbund

Utviklet av Imaker as